Finanskrisen betimelig for vanstyrte kommuner og bedrifter

Kommuner som har vært dårlig skjøttet i gode tider sliter naturligvis enda mer nå. Bedrifter som har latt høykonjunkturen fungert som solbriller (the future is so bright I got to wear shades) er snare å hive seg på finanskrisebølgen som unnskyldning når det går dårlig.

Det er nå i økonomisk usikre tider at godt styrte land, kommuner og bedrifter vil stå han av, mens de som har latt det gå litt over stokk og stein får det tøft. Da kan man jo gi finanskrisen all skyld. Eller man kan ta lærdom av dette og rydde i rekkene.

Det er lett for opposisjonen å hyle på tiltak fra Regjeringen, at de må lette på skatten og arveavgiften. Og å si at Regjeringen er arrogant som ikke hører på opposisjonen og ikke vil gjøre tiltak for å imøtegå krisen. Hallo! Om man satte ned skatten med et par % eller endret på arveavgiften, vil det hjelpe bedrifter som må si opp folk nå? Hvilke strakstiltak er det opposisjonen vil ha, skal Regjeringen overføre noen millioner til hver enkelt bedrift i Norge?

Jeg synes Regjeringen med sin tiltakspakke for finansnæringen på 350 milliarder kroner viser handlekraft, og den pakken kommer i drift fra førstkommende mandag. Da vil bankene kunne øke sine utlån. Dette er svært viktig å få på plass slik at bedrifter kan ta opp lån og drifte videre. Så har Regjeringen lagt opp til økte investeringer på vei/bane og offentlige bygg i statsbudsjettet for neste år, som det tross alt bare er litt over 5 uker til. Det er i grunnen passelig straks det.

Det er i gode tider man skal forberede seg på de dårlige. Da gjør det ingen ting om sistnevnte kommer overraskende.

Share

Tøft gjort av NRK-sjef Bjerkaas

Det står respekt av Hans Tore Bjerkaas som har valgt å senke sin egen lønn med 400.000 til 1.900.000. Når en bedrift sliter bør lederen(e) gå foran som et godt eksempel og kutte der det gir mest. Det er forøvrig  ingenting i veien for en bedrift som går bra å gjøre akkurat det samme. 400.000 i lønnskutt betyr omtrent en ansatt. Bra!

Share

AP overkjører SV og SP i tjenestedirektivsaken

Ja, det påstås i media i dag. Ordet overkjører ble benyttet av flere. Når ble demokrati i praksis overkjøring? AP har flertall i Regjeringen og Regjeringen har flertall på Stortinget. 10 mot 9 stemmer er flertall. Hadde det vært motsatt, altså at SV/SP hadde hatt flertallet med 10 mot 9 så hadde vi neppe hørt noe om overkjøring.

Sånn er det med demokrati, så får man heller diskutere om demokrati fortsatt er den rette vei å følge.

Share

Renteendring på lån

I går fikk jeg et hyggelig brev fra GE Money Bank vedrørende renten på et forbrukslån. Jeg siterer:

På grunn av uro i finansmarkedet og påfølgende økte innlånskostnader, har GE Money Bank valgt å øke renten på våre produkter innen forbrukslån. Renten på ditt lån settes opp med 2,00 prosentpoeng med virkning fra 19.12.2008.

Media har i det siste r..kjørt DnB NOR for at de ikke ville sette ned renten, banken på sin side har fulgt opp med rentenedsettelser, senest i dag.

Kan ikke noen i media vennligst ta å steke GE Money Bank vel så grundig? Jeg mener, alle andre setter renta ned eller i det minste i anstendighetens navn lar renta være. Men å sette den OPP med 2 PROSENT! WTF!

Kjære GE Money Bank, pengemarkedsrenten går i disse dager ned. Send meg et nytt brev!

Share