AP overkjører SV og SP i tjenestedirektivsaken

Ja, det påstås i media i dag. Ordet overkjører ble benyttet av flere. Når ble demokrati i praksis overkjøring? AP har flertall i Regjeringen og Regjeringen har flertall på Stortinget. 10 mot 9 stemmer er flertall. Hadde det vært motsatt, altså at SV/SP hadde hatt flertallet med 10 mot 9 så hadde vi neppe hørt noe om overkjøring.

Sånn er det med demokrati, så får man heller diskutere om demokrati fortsatt er den rette vei å følge.

Share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s