Israels romjulsaktiviteter…

…kalles for begrensede militæroperasjoner, palestinernes juleaktiviteter kalles for terror. Uansett hva man kaller det, er det forferdelig at dette skjer og at verden forøvrig lar det skje. Det går ut over sivile både i Palestina og i Israel, det er dog ingen tvil om at tilstanden for førstnevnte er absolutt verst. Dette er bare en stor tragedie som i følge Israel skal løses med militær makt og overgrep, i følge Hamas og andre grupperinger skal løses med terror.

Enkelte land ønsker å løse konflikten med å kalle inn partene til forhandlingsbordet, noe som har foregått i mange, mange år. Uten noen god løsning. I mens drepes det i dette øyeblikk mange, mange mennesker og det skapes mange nye fiender. Hadde FN hatt noe til mageskinn så hadde de gjort noe drastisk. Men det virker som om få (om noen) tør å kritisere Israel og palestinske grupperinger utover det vanlige snakket.

Det kan se ut som fra reportasjene i blant annet Dagbladet og VG at dette er starten på en større invasjon, hvor det skal ende er vanskelig å se. Det blir vel som tidligere, en rekke mennesker drepes, så foretas det en tilbaketrekning før grensene på nytt stenges. Og de sivile lider…

Hvor er Ban Ki-Moon?

Share

One thought on “Israels romjulsaktiviteter…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s