Hatten av for Mads Gilbert!

Jeg synes det passer å benytte anledningen denne nyttårsaften til å løfte hatten høyt og av for lege Mads Gilbert og lege Erik Fosse og frivillige som dem. De reiste til Midt-Østen for noen dager siden og er i dag på plass i Gaza. De velger å sette sine egne liv i fare for å hjelpe andre, det står det stor respekt av.

Lege Mads Gilbert fortviler samtidig over hindringene som legges i veien for at hjelpen ikke skal nå frem. Dette er tragisk da mange fler menneskeliv kunne vært reddet om hjelpen hadde sluppet til. Er det noe man ikke gjør i en krig så er det å forhindre at helsepersonell kommer til og får hjulpet de som er skadet.

Jeg vil med dette ønske Gilbert og andre frivillige som bruker sine egne kunnskaper, egen tid, tildels egne midler for å hjelpe andre: godt nytt år! Keep up the good work!

Share

One thought on “Hatten av for Mads Gilbert!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s