Kjøp et hull i veien!

Veistandarden i Norge er stadig under kritikk; fra yrkessjåfører, brøytemannskap, media, menigmann og -kvinne. Det er ikke måte på hvor dårlige veier vi har i Norge. Et kjapt Google-søk gir 541.000 treff på nettopp ‘dårlige veier’. Da er det nok noe i det. Riktignok skrives det lite om de gode veiene i Norge, som jo også finnes.

Hvordan står det så til i andre land? I Tyskland for eksempel? For mange i Norge står Autobahn i Tyskland frem som det ypperste av veistandard, med minst to kjørefelt i hver retning, hvert kjørefelt minst 3,5 meter bredt. Bilene suser avgårde!

Men Tyskland er mer enn Autobahn. Denne vinteren har vært streng også i Tyskland, noe som har medført stor slitasje på veinettet. TÜV Rheinland, som er et sertifiseringsselskap for sikkerhet, anslår at 30-40% av det tyske veinettet har blitt påført alvorlige skader. Og på grunn av den tunge vinteren er midlene brukt opp på snørydding, dermed er det lite igjen for reparasjon/asfaltering. Høres det kjent ut?

I Niederzimmern har de valgt å ta saken i egne hender. De selger nemlig sine veihull på Internett, de som kjøper et hull for €50 sørger dermed for at hullet blir lappet og får i tillegg navnet sitt og en valgfri påskrift på hullet! Utrolig men sant.

Dette må jo være en idé å prøve for diverse kommuner i Norge? Kanskje for Statens vegvesen også?

Share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s