Renteendring på lån

I går fikk jeg et hyggelig brev fra GE Money Bank vedrørende renten på et forbrukslån. Jeg siterer:

På grunn av uro i finansmarkedet og påfølgende økte innlånskostnader, har GE Money Bank valgt å øke renten på våre produkter innen forbrukslån. Renten på ditt lån settes opp med 2,00 prosentpoeng med virkning fra 19.12.2008.

Media har i det siste r..kjørt DnB NOR for at de ikke ville sette ned renten, banken på sin side har fulgt opp med rentenedsettelser, senest i dag.

Kan ikke noen i media vennligst ta å steke GE Money Bank vel så grundig? Jeg mener, alle andre setter renta ned eller i det minste i anstendighetens navn lar renta være. Men å sette den OPP med 2 PROSENT! WTF!

Kjære GE Money Bank, pengemarkedsrenten går i disse dager ned. Send meg et nytt brev!

Share