Kjære Nokia og Sony Ericsson: reduser modellutvalget!

Jeg vil berømme Apple for en ting (utenom nyvinning, brukervennlighet og design). Og det er modellspekteret. Eller skal vi si mangelen på sådant. Jeg tenker i første rekke på mobilmarkedet og iPhone. Apple har to modeller: iPhone 3G og 3GS. Den fås riktignok i et par varianter, men thats it. Dermed oppnås fullt fokus på iPhone.

La oss så ta en kikk på konkurrentene: i følge Nokia’s hjemmeside så viser valget “Siste modeller” 24 forskjellige telefoner, og valget “Kommende modeller” 8 forskjellige telefoner. Det blir totalt 32 forskjellige telefoner på markedet samtidig. Det verste av alt er at hvis man velger “Alle modeller” så dukker det opp totalt 78 modeller. Men akkurat det tallet gjelder nok også telefoner som ikke er på markedet lengre.

Diverse Nokia-modeller

Besøker vi Sony Ericsson så er det totalt 56 modeller der, hvorav jeg vil anslå nye modeller til å være 18 stk.

Jeg ser ingen hensikt i å besøke for eksempel Samsung, LG, HTC eller andre, fordi vi vet jo at de også har en ufattelig rekke modeller.

Fra et miljøstandpunkt vil jeg si det er forkastelig med så mange modeller. Tenk for et vanvittig forbruk i sammenheng med utviklingen av dem? Alle har forskjellige karosseri, tastatur, skjerm med mer. Alle skal det finnes deler til og service på. Alle skal ha forskjellig emballasje, bruksanvisninger, batterier og så videre. Ikke minst så skal alle modellene markedsføres.

Fra forbrukersiden vil jeg si at det er et vanvittig kaos av modeller. Det verste er at det stadig kommer til nye, flere ganger om året! Og folket (som har råd) vil jo oftest ha det siste av det siste. Den ‘noen-måneder-gamle-telefonen-som-har-noen-millimeter-mindre-skjerm-og-noen-ubetydelige-andre-mangler’ kaster vi…

Et lite utvalg fra fyllinga... (bilde lånt fra threehugger.com)

Disse mobilprodusentene burde gjøre som Apple, begrense modellutvalget. Personlig synes jeg Apple har gått for langt (eller skal vi si for kort?) ved kun å ha én modell. Men jeg tror at Nokia ville spart mye og tjent mer på å ha la oss si en fet businessmodell, en fet multimediamodell, og en folkemodell. Det samme gjelder Sony Ericsson og de andre.

Nokia N900

Xperia X10

Det ville skjerpet konkurransen og gjort de forskjellige modellene bedre ved at produsentene hadde fokusert på få modeller og ikke den massen vi ser nå. Det hadde gjort det enklere for oss forbrukere å sammenligne modellene fra de forskjellige produsentene. Jeg tror faktisk at de hadde tjent mer på å begrense modellutvalget, og markedsføringsmessig ville det bety økt fokus på færre modeller. Også miljøet ville dratt litt på smilebåndet.

Men produsentene hører neppe på meg. Snart ryr det på med vårmodeller, høstmodeller og deretter juletremodeller. Apple drister seg nok snart utpå med sin iPhone 4, og dermed blir sikkert 3G-modellen faset ut og de sitter igjen med hele to modeller: iPhone 3GS og iPhone 4. Som sagt, akkurat det kan jeg like. Enkelt og greit utvalg!

Share

Skipsfart – bidrar til forurensning, kan bidra til bedre miljø?

De fleste vet at et stort skip bruker mye drivstoff. Mange vet også at drivstoffet skipene benytter ikke er av den reneste typen. For noen dager siden kom jeg over et interessant kart hos Wired.com som viser GPS-registering av verdens skipstrafikk for et år:

Bildet viser et riktig vakkert mønster, hvor man helt klart ser at trafikken mellom USA og Europa dominerer, naturlig nok da dette er de rikeste landene i verden med det høyeste forbruket. Skipene frakter i all hovedsak varer, forbruksvarer. Og drivstoff, både for salg og for egen drift.

Så hvor mye forurenser store skip? Jeg søkte litt på verdensveven og fant blant meget annet følgende informasjon:

Kun 16 av verdens største transportskip forurenser like mye på et år som  alle bilene i verden

Det finnes 10.000-vis av skip i verden, alle er ikke av de største men så godt som alle forurenser. En vanlig drivstofftype på de store skipene er bunkersolje, dette er en halvraffinert tungolje. Ikke akkurat et rent drivstoff.

Følgende spørsmål dukker opp: kan man effektivisere denne trafikken? Utnyttes plassen ombord på skipene godt nok tur-retur? Kan skipene gå andre ruter, med annen hastighet og ikke minst med annet drivstoff? Kan VI gjøre noe med dette?

Svaret på det siste spørmålet er ja! Ved å redusere unødvendig forbruk vil man kunne bidra til at færre varer trengs og dermed mindre frakt. I følge dette faktaarket (PDF-fil) fra Fremtiden i våre hender økte nordmenns private forbruk med 67% fra 1990 til 2007.

Når det gjelder drivstofftyper som kan benyttes til skip forskes det og testes ut mange typer. Det er også eksempler på at det forsøkes å gå “tilbake i tid”, det vil si å benytte seil på de største skipene. Tanken er at skipet kun skal benytte motorene til produksjon av strøm og til drift når det for eksempel er vindstille eller skipet skal bevege seg i havner.

Les mer om dette spennende danske forskningsprosjektet hos Teknisk Ukeblad.

Den norske regjeringen ønsker å satse mer på skipstransport, de fokuserer også i den sammenheng på miljøperspektivene i en slik satsning. Les mer om det her. Norge er blant annet med i EU-prosjektet Marco Polo hvor Norge bidrar med 80 millioner NOK i perioden 2008-2013. Dette er et svært viktig prosjekt i miljøsammenheng, og vil kunne bidra til en langt mer effektiv transportløsning og transportsamarbeid sjøveien. Prosjektet ønsker også å få flyttet mer transport fra land til sjø.

Et prosjekt kjørt av Møreforsking heter NyFrakt. Dette ser på løsninger for å effektivisere transporten til sjøs.

Som du ser skjer det en utvikling av skipsfarten og transporten til sjøs, ikke bare for å flytte transport fra land til vann men også for å minske utslippene og effektivisere transporten. Vi får håpe at de store skipsfartsnasjonene og de rikeste landene (som også er de største forbrukerne) kommer til å bidra mer til forskningen men også til å sette i drift moderne, miljøeffektive løsninger som forskningen og utviklingen driver frem.

Visste du forresten at Norge er verdens 5. største skipsfartsnasjon, foran f.eks. USA? Vi var tidligere verdens 3. største. Så Norge har faktisk et ansvar for å bidra til mer miljøvennlig transport til havs.

Share