Klarer du deg uten disse produktene? Stikkord: olje

Media og politikere har stort sett all fokus rettet mot olje/gass som drivstoff, brensel og ikke minst som forurensningskilde. Men du verden oljen brukes til så utrolig mye mer. Ja, mestparten (se lista under) forurenser til syvende og sist. Men akkurat det er ikke hovedpoenget mitt her.

Når oljen tar slutt (for det gjør den en vakker dag, vi er allerede “over toppen”) er det en rekke produkter utenom bensin/diesel/fyringsolje/parafin som må erstattes. Et raskt søk på Internett ga meg følgende liste, lånt fra ANWR (in english, men det tåler vi!):

 • Clothing Ink
 • Heart Valves
 • Crayons
 • Parachutes
 • Telephones
 • Enamel
 • Transparent tape
 • Antiseptics
 • Vacuum bottles
 • Deodorant
 • Pantyhose
 • Rubbing Alcohol
 • Carpets
 • Epoxy paint
 • Oil filters
 • Upholstery
 • Hearing Aids
 • Car sound insulation
 • Cassettes
 • Motorcycle helmets
 • Pillows
 • Shower doors
 • Shoes
 • Refrigerator linings
 • Electrical tape
 • Safety glass
 • Awnings
 • Salad bowl
 • Rubber cement
 • Nylon rope
 • Ice buckets
 • Fertilizers
 • Hair coloring
 • Toilet seats
 • Denture adhesive
 • Loudspeakers
 • Movie film
 • Fishing boots
 • Candles
 • Water pipes
 • Car enamel
 • Shower curtains
 • Credit cards
 • Aspirin
 • Golf balls
 • Detergents
 • Sunglasses
 • Glue
 • Fishing rods
 • Linoleum
 • Plastic wood
 • Soft contact lenses
 • Trash bags
 • Hand lotion
 • Shampoo
 • Shaving cream
 • Footballs
 • Paint brushes
 • Balloons
 • Fan belts
 • Umbrellas
 • Paint Rollers
 • Luggage
 • Antifreeze
 • Model cars
 • Floor wax
 • Sports car bodies
 • Tires
 • Dishwashing liquids
 • Unbreakable dishes
 • Toothbrushes
 • Toothpaste
 • Combs
 • Tents
 • Hair curlers
 • Lipstick
 • Ice cube trays
 • Electric blankets
 • Tennis rackets
 • Drinking cups
 • House paint
 • Rollerskates wheels
 • Guitar strings
 • Ammonia
 • Eyeglasses
 • Ice chests
 • Life jackets
 • TV cabinets
 • Car battery cases
 • Insect repellent
 • Refrigerants
 • Typewriter ribbons
 • Cold cream
 • Glycerin
 • Plywood adhesive
 • Cameras
 • Anesthetics
 • Artificial turf
 • Artificial Limbs
 • Bandages
 • Dentures
 • Mops
 • Beach Umbrellas
 • Ballpoint pens
 • Boats
 • Nail polish
 • Golf bags
 • Caulking
 • Tape recorders
 • Curtains
 • Vitamin capsules
 • Dashboards
 • Putty
 • Percolators
 • Skis
 • Insecticides
 • Fishing lures
 • Perfumes
 • Shoe polish
 • Petroleum jelly
 • Faucet washers
 • Food preservatives
 • Antihistamines
 • Cortisone
 • Dyes
 • LP records
 • Solvents
 • Roofing

Puuh! En utrolig liste som inneholder en del utdaterte produkter (kassetter og LP’er) og en del produkter jeg ikke vet hva er. Og listen er sikkert ikke komplett. Men du skjønner tegninga; det er en hel del produkter som er svært sentrale i vårt daglige virke, produkter laget helt eller delvis av petroleum. Produkter vi er avhengige av. Ta dem bort – hva gjør vi da?

I og med at vi vet at oljen tar slutt, så må vi jo klare å sette i gang produktutvikling? Statens Pensjonsfond – Utland la nettopp frem et utmerket resultat. Kort fortalt, det flyter penger. En del av disse må brukes på innovasjon – produktutvikling – forskning. Det må satses nå!

For de som lurer på hvilke produkter som må utvikles – se lista over. Masse gode idéer!

Share