Det offentlige bakrommet

Karakteristikkene har vært mange på Regjeringens og SP’s behandling av og på selve forslaget til endringer i lovverket rundt blasfemi og krenkelser.

Feilen de gjorde er etter mitt syn at de uten grundig nok gjennomgang, diskusjon og analayse på bakrommet dro hele saken uferdig frem i offentligheten. Det skal ikke mye fintfølelse til for å skjønne at det i Norge er svært stor motstand mot en slik endring av lovverket. Folket vil ha bort blasfemiparagrafen, der har Regjeringen full støtte og kommer til å gjennomføre. Men innføringen av en ny lov var en feilvurdering. Dette burde SP og Regjeringen skjønt, og dermed sluppet balubaen.

Jeg synes imidlertid at Regjeringen har oppnådd en meget viktig ting i denne saken: vi har fått en grundig og kraftig debatt i alle fora, det er viktig og jeg er ikke i tvil om at det har vært nyttig for ikke bare Regjeringen men også alle andre partier på Stortinget. Lær!

Nå er det slik at demokrati eller ei; man skal ikke alltid lytte til mainstram i media- og bloggverdenen. Enkelte lover og regler kan folk være svært mye i mot, men regelverket må være der.

I denne saken burde Regjeringen fulgt sin egen politikk og ikke la SP få viljen. Det er klart at SP trengte å få vise en sak de har “vunnet” i, at de kunne klare å “tvinge AP i kne“. Men hvorfor i all verden ble det en sak som selv SP’ere ikke kjenner seg igjen i?

Hva skjedde med bøndene, SP?

Share

Finanskrisen betimelig for vanstyrte kommuner og bedrifter

Kommuner som har vært dårlig skjøttet i gode tider sliter naturligvis enda mer nå. Bedrifter som har latt høykonjunkturen fungert som solbriller (the future is so bright I got to wear shades) er snare å hive seg på finanskrisebølgen som unnskyldning når det går dårlig.

Det er nå i økonomisk usikre tider at godt styrte land, kommuner og bedrifter vil stå han av, mens de som har latt det gå litt over stokk og stein får det tøft. Da kan man jo gi finanskrisen all skyld. Eller man kan ta lærdom av dette og rydde i rekkene.

Det er lett for opposisjonen å hyle på tiltak fra Regjeringen, at de må lette på skatten og arveavgiften. Og å si at Regjeringen er arrogant som ikke hører på opposisjonen og ikke vil gjøre tiltak for å imøtegå krisen. Hallo! Om man satte ned skatten med et par % eller endret på arveavgiften, vil det hjelpe bedrifter som må si opp folk nå? Hvilke strakstiltak er det opposisjonen vil ha, skal Regjeringen overføre noen millioner til hver enkelt bedrift i Norge?

Jeg synes Regjeringen med sin tiltakspakke for finansnæringen på 350 milliarder kroner viser handlekraft, og den pakken kommer i drift fra førstkommende mandag. Da vil bankene kunne øke sine utlån. Dette er svært viktig å få på plass slik at bedrifter kan ta opp lån og drifte videre. Så har Regjeringen lagt opp til økte investeringer på vei/bane og offentlige bygg i statsbudsjettet for neste år, som det tross alt bare er litt over 5 uker til. Det er i grunnen passelig straks det.

Det er i gode tider man skal forberede seg på de dårlige. Da gjør det ingen ting om sistnevnte kommer overraskende.

Share