Finanskrisen betimelig for vanstyrte kommuner og bedrifter

Kommuner som har vært dårlig skjøttet i gode tider sliter naturligvis enda mer nå. Bedrifter som har latt høykonjunkturen fungert som solbriller (the future is so bright I got to wear shades) er snare å hive seg på finanskrisebølgen som unnskyldning når det går dårlig.

Det er nå i økonomisk usikre tider at godt styrte land, kommuner og bedrifter vil stå han av, mens de som har latt det gå litt over stokk og stein får det tøft. Da kan man jo gi finanskrisen all skyld. Eller man kan ta lærdom av dette og rydde i rekkene.

Det er lett for opposisjonen å hyle på tiltak fra Regjeringen, at de må lette på skatten og arveavgiften. Og å si at Regjeringen er arrogant som ikke hører på opposisjonen og ikke vil gjøre tiltak for å imøtegå krisen. Hallo! Om man satte ned skatten med et par % eller endret på arveavgiften, vil det hjelpe bedrifter som må si opp folk nå? Hvilke strakstiltak er det opposisjonen vil ha, skal Regjeringen overføre noen millioner til hver enkelt bedrift i Norge?

Jeg synes Regjeringen med sin tiltakspakke for finansnæringen på 350 milliarder kroner viser handlekraft, og den pakken kommer i drift fra førstkommende mandag. Da vil bankene kunne øke sine utlån. Dette er svært viktig å få på plass slik at bedrifter kan ta opp lån og drifte videre. Så har Regjeringen lagt opp til økte investeringer på vei/bane og offentlige bygg i statsbudsjettet for neste år, som det tross alt bare er litt over 5 uker til. Det er i grunnen passelig straks det.

Det er i gode tider man skal forberede seg på de dårlige. Da gjør det ingen ting om sistnevnte kommer overraskende.

Share