Mistanke om virus på din PC?

I disse tider har det blitt slik at de aller fleste har en eller annen form for virusbeskyttelse på sin PC. Enten fulgte det med et antivirus(AV)-program da PC’en ble kjøpt, eller så har du kjøpt et etterpå eller lastet ned et gratis fra Internett.

Men det finnes naturligvis PC’er uten beskyttelse mot virus; enten fordi de ikke har AV-program, at de ikke har oppdatert sitt AV-program eller de rett og slett har et for dårlig program. Ingen AV-program er 100% sikre, og det er også slik at det ikke alltid er de dyreste som er best.

Skulle du av en eller annen grunn ha en mistanke om at din PC har virus (f.eks. at den oppfører seg rart i oppstart, at den aldri kommer inn i operativsystemet eller at du bare vil sjekke), så finnes det gratis løsninger på Internett for dette.

Virussøk fra boot-CD
Jeg har funnet denne løsningen hos Avira. Du trenger:
– tilgang på en virusfri PC som er koblet til Internett
– 1 stk. tom CD
Først laster du ned Avira Rescue System fra denne linken. Det er en link til nedlastning av en ISO-fil, det vil si en fil som må brennes til en CD, CD’en kan så benyttes som oppstarts-CD.
Hvis PC’en du laster ned på har et program for å brenne ISO-fil til CD vil dette som regel starte automatisk. Hvis PC’en ikke har det, kan du laste ned f.eks. Power2Go her, installer og følg anvisningene for å brenne den nedlastede ISO-filen til CD’en.

Når du har fått brent filen til CD’en er du klar til å sette i gang. Les bruksanvisningen her, kort fortalt er det bare å sette CD’en i CD-stasjonen på den “mistenkelige” PC’en, slå av PC’en, venter litt og slå den på igjen. MED CD’en i. Deretter følger du anvisningene på skjermen og foretar et virussøk. Følg anvisningene. Har PC’en virus er det en god sjans for at dette programmet finner det.

Lykke til!

Share