EU’s datalagringsdirektiv? Vi overvåkes allerede…

Jeg mener det er naivt å tro at vår aktivitet på Internett ikke overvåkes og lagres allerede. Det er flere grunner til det, to av dem her: den ene har jeg beskrevet i mitt tidligere blogginnlegg “Metoder for nettovervåkning og nettsensur” der jeg blant annet går inn på USAs overvåkning av datatrafikk spesielt etter 11/9. Den andre er svenskenes FRA-lov, som gjør at data- og telefonitrafikk kan overvåkes i Sverige. Mye av norsk datatrafikk “passerer” servere både i Sverige og USA.

Det foregår nå et bloggopprop mot EU’s datalagringsdirektiv som jeg også deltar på via et innlegg på min blogg her. Datalagringsdirektivet er viktig å holde fokus på, noe også journalist Andreas Wiese er inne på i artikkelen “Vår tapte frihet” på dagbladet.no 28.07.09. Wiese skriver innledningsvis Du, jeg og alle nordmenn vil nå bli ofre for totalitær overvåkning”. Joda, men jeg mener altså at det er naivt å tro at vi ikke allerede er overvåket. Data lagres nok så lenge det er nødvendig. Så vi blir ikke ofre for overvåkning, vi er det.

Norge har f.eks. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten. Disse har viktige oppgaver i forbindelse med rikets sikkerhet. Men skal de spore opplysninger så må nesten overvåkning til, og da spesielt av Internett.

En person som kaller seg BillyQuiz kommenterer andre svar til nevnte Wieses innlegg ( i innleggets kommentarfelt) med blant annet følgende: The statement “if you’ve got nothing to hide then you’ve got nothing to fear” is a false dichotomy. It assumes that there are only two positions when there’s a whole spectrum of them.” Det er et meget godt poeng.

Det er viktig å ha fokus på datalagringsdirektivet, det er også viktig at de poltiske partiene og Regjeringen tar standpunkt til det. Men samtidig må man være klar over at det ikke kommer til å bety overvåkningen starter først hvis/når datalagringsdirektivet er satt i verk. Jeg tror at overvåkningen og datalagringen pågår nå. Enten vi vil eller ei.

Share

Så blir (nesten sikkert) Saab delvis norsk!

Jeg skrev i et blogginnlegg den 18. februar i år et forslag om at noen burde kjøpe Saab til Norge. Nå ser det ut til å skje!

Norske (foreløpig ukjente) investorer sammen med den svenske sportsbilprodusenten Koenigsegg ser ut til å være i seriøse forhandlinger med GM og Saab om kjøp av Saab. De skal ha undertegnet en intensjonsavtale.

Dette er flott synes jeg, da Skandinavia absolutt bør klare å opprettholde og videreutvikle bilproduksjon. Synd om Saab skulle gått til Kina eller Canada.

Man kan mene hva man vil om bil og miljø, jeg kan vanskelig se en verden uten bil/kjøretøy i ennå mange 10-år fremover. Drivstoffet er det interessante, og på den fronten skjer det en rivende utvikling. Det blir imidlertid spennende å se om sportsbilentusiastene i Koenigsegg klarer å gi slipp på bensin og heller drive frem biler som går på miljøvennlig drivstoff. Det må gjerne være sportsbiler, eller råe Saab’er. Saab er jo godt i gang med E85. Det har jo opp gjennom historien vist seg at bilsport har drevet frem mye ny teknologi, kanskje først og fremst på sikkerhetsfronten, men det er ingen ting i veien for at også drivstoffutviklingen presses i riktig retning av bilsporten og sportsbiler.

Jeg håper denne nyheten medfører riktighet, og at spekulasjonene rundt Saab endelig kan legges til side. Håper også at de norske investorene og Koenigsegg viderefører Saab som en folkebil med normale modeller og gjerne med noen passelig råe, miljøvennlige sportsutgaver.

Viser til mitt blogginnlegg om Saab i februar.

Er forøvrig tilbake med mitt første blogginnlegg siden mars. Av og til blogger man, av og til ikke 🙂

Share

Kjøp Saab til Norge!

Omsider har vi muligheten til å få et bilmerke på norske hender. Jeg synes det burde være mulig å kjøpe Saab til Norge, ikke at staten gjør det men noen i norsk næringsliv. Saab’s skjebne har naturlig nok vært i fokus i dag, noe vi kan lese flere steder på nettet. Vi ser også at Saab-ledelsen selv ønsker en løsrivelse fra GM. Saab’s historie er utrolig spennende, les mer her.

Så kunne man starte en rekonstruksjon av Saab, og satse på miljøvennlige modeller og produksjon. Saab har omsider noen nye og spennende modeller på beddingen, dermed er det ikke lengre bare 9-3 og 9-5. Kvalitetsdeler til Saab produseres allerede i Norge i dag, denne produksjonen kan naturligvis utvides og økes.

saab9-4xsaab

Så nå oppfordrer jeg toppene i norsk næringsliv (les: de som har godt med penger!):
kjøp Saab fra General Motors!

Kan tenke meg det hadde blitt en del lange fjes hos søta bror om så hadde skjedd 🙂

Share